Rasta/pamesta

įsiminti
Lapkricio25d.priesaisparduotuve''nematekas'',paliktosodinesstriukeskisenejepaliktiautomobilioraktai.radusiam-atsilyginsiu.