Eta ja

įsiminti
Sweiki as wienisas waikinas esu benamis tiesiog ieskau wietos po saule buwau swedijoj,rusijoj wokietijoj estijoja latwijoja tiesiog blaskausi wietos nerasdamas man truksta tos wieninteles moters