Priwiet eta ja

įsiminti
vieta: Kaunas
Priwiet eta ja ja jatciu diewutcku 18 25