Nereikalingų materialinių vertybių pardavimas

įsiminti
vieta: Radviliškis
AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Radviliškio lokomotyvų depas viešojo aukciono tvarka parduoda nereikalingas nelikvidžias materialines vertybes.
Aukcionas įvyks 2016 m. rugpjūčio 17 d. 9.00 val. Radviliškio lokomotyvų depe adresu Laisvės alėja 17, LT-82119 Radviliškis.
Už aukcioną atsakinga Violeta Liubinienė – techninio gamybinio skyriaus vyresnioji inžinierė, tel. 8-422-20212 faksas 8-422-20427, el. p. v.liubiniene@litrail.lt.
Parduodamų prekių sąrašas skelbiamas internetinėje svetainėje www.litrail.lt .
Apžiūrėti prekes galima iki 2016 m. rugpjūčio 16 d. 16.00 val. adresu Laisvės alėja 17, Radviliškis.
Pirkėjas per tris darbo dienas nuo aukciono pabaigos atsiskaito už prekes, pervedant pinigus į pardavėjo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą.
Nupirktas prekes pirkėjas išsigabena savo sąskaita per 15 kalendorinių dienų.
Minimalus kainos didinimo intervalas ne mažesnis kaip 1 % pradinės pardavimo kainos.
Aukciono dalyvių ir žiūrovų dalyvavimas nemokamas