Eta ja 2

įsiminti
Mes apskritai wisi neteisingai giwename nes kitaip nemokam=(