PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJAS

kaina: 492,35 €(1 699,99 Lt) vieta: Vilnius

Skelbimo galiojimas baigėsi!

Studijų kokybės vertinimo centras
Pagrindinė centro veikla: ekspertinis mokslo ir studijų institucijų veiklos vertinimas, bei kvalifikacijų, susijusių su aukštuoju mokslu, vertinimas. Studijų kokybės vertinimo centras yra daugelio tarptautinių organizacijų narys, bei dalyvauja įvairiuose moksliniuose ir švietimo sistemos tobulinimo projektuose. Internetinis adresas: *****


Šiuo metu darbui Vilniuje ieško:


PROJEKTO VEIKLŲ VYKDYTOJAS

Darbo vieta: Goštauto g.12, LT-03106 Vilnius

Pareigų aprašymas:
Darbo sutartis 2 metams ( gali būti pratęsta)
Atlyginimas: 1700 Lt

Reikalavimai:
– aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
– Mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmeniu B2;
– Ne mažesnė 1 metų darbo patirtis (privalumas - projektų valdyme, mokslo ir studijų sistemoje)

Darbo aprašymas:
Užtikrina projekto veiklų vykdymą:
 dalyvauja vykdant projekto veiklas;
 užtikrina savalaikį veiklą patvirtinančių dokumentų rengimą;
 užtikrina savalaikį informacijos pateikimą Centro internetiniame tinklalapyje;
 kaupia informaciją apie ekspertus;

Dalyvauja išorinio vykdomų studijų programų ir ketinamų vykdyti (naujų) studijų programų vertinime:
 konsultuoja savianalizės bei aprašų rengėjus savianalizės suvestinės ir aprašo rengimo klausimais;
 konsultuoja vertinimą atliekančius ekspertus visais su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
 dalyvauja tobulinant metodinę medžiagą;
 konsultuoja aukštųjų mokyklų atstovus visais su išoriniu ekspertiniu vertinimu susijusiais klausimais;
 vertina patiektos savianalizės suvestinės ir aprašo tinkamumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
 kartu su ekspertais vizituoja aukštąsias mokyklas, rengia vertinimo išvadas;
 esant reikalui, verčia iš anglų kalbos ar į anglų kalbą vizito metu;
 atsako už informacijos apie išorinio vertinimo išvadų viešą skelbimą ir kaupimą.

Gyvenimo aprašymus siųsti adresu: *****

Skelbimas galioja nuo 2010-04-26 iki 2010-05-14